Folktinget gör broschyrer och rapporter. Här hittar du alla våra aktuella publikationer. Vill du beställa någon broschyr eller rapport kan du göra det genom att klicka här.

Observera att den finsk-svenska ordboken ersatts av en trespråkig (finsk-svensk-engelsk) version.

Publikationer

Jag är här för dig

Selkokielinen suomi-ruotsi-englanti sanasto hoitotyöhön. En finsk-svensk-engelsk ordlista för vårdare.