Kultur och media

Folktinget arbetar för att det ska finnas tillgång till kultur och media på svenska i Finland. Det här innebär bland annat att Folktinget:

  • kontinuerligt följer med utvecklingen på det svenskspråkiga kultur- och mediefältet i Finland,
  • följer med behovet av en finlandssvensk samsyn,
  • erbjuder en arena för diskussion.