Kontakta oss

Folktinget
Snellmansgatan 13A
00170 Helsingfors.
folktinget@folktinget.fi
Tfn 040 758 5074

Vi finns på plats på kansliet tisdagar och torsdagar kl. 9 - 16. Under övriga arbetsdagar når du oss per telefon eller e-post.

E-post: fornamn.efternamn@folktinget.fi

Faktureringsuppgifter


Söker du blanketten för språkskyddsanmälan?

Klicka här!

Personal

foto Markus Österlund
Christina Gestrin
Folktingssekreterare
Info

050 511 3121

Christina är chef för Folktingets kansli.

Majvor Taddele
Utbildningsansvarig
Info

040 777 0529

Majvor jobbar med utbildningsfrågor.

foto Kristina Beijar
Kristina Beijar
Sakkunnig
Info

050 522 9763

Kristina jobbar med ärenden som gäller förvaltning. Hon är också sekreterare för förvaltningsutskottet.

Christine Kotzev
Specialsakkunnig
Info

040 504 6416

Christine är jurist och jobbar med frågor som gäller social- och hälsovård. Hon är också sekreterare för social- och hälsopolitiska utskottet.

Anna Jungner-Nordgren
Sakkunnig
Info

040 508 1444

Anna jobbar med nordiska och internationella ärenden. Hon kommer även att arbeta med Folktingets strategiarbete under åren 2021–2025.

foto Christina Kroll
Christina Kroll
Kanslist
Info

040 758 5074 (växel)

Christina sköter bl.a. broschyrbeställningar och adressregister.

foto Maria Larma
Maria Larma
Projektledare
Info

Alterneringsledig.

foto Stephanie Lindberg
Stephanie Lindberg
Språkskyddssekreterare
Info

040 833 0904

Stephanie ger dig råd om språkliga rättigheter. Hon jobbar också som ansvarig för integrationsfrågor på Folktinget.

Johan Lindholm
Kommunikations- och evenemangsansvarig
Info

040 731 7082

Johan arbetar med kommunikation och evenemang.

Gerd Norrgård
Info

Projektledare

040 7771392

Gerd har ansvar för Svenska veckan.

Svenska översättningsbyrån

foto Ann-Helen Berg
Frida Ahtokari-Lummi
Övertranslator
Info

+358 (0)9 6844 288 (växel)

Kontakta Svenska översättningsbyrån på adressen oversattningar@folktinget.fi om du vill ha en offert eller om du vill veta mer om Svenska översättningsbyrån.

 

Fakturering

FO-nummer: 0281265-1

Vi använder elektronisk behandling av våra inköps- och kostnadsfakturor.

Vår e-fakturaadress är:

003702812651

Vår operatörs förmedlings-id är

003721291126/MAVENTA.

Vid bank som operatör är förmedlings-id:t istället DABAFIHH.

För e-postfaktura:

invoice-02812651@kollektor.fi

För pappersfaktura:

Svenska Finlands folkting
02812651
PL 100
80020 Kollektor Scan

Eftersom alla pappersfakturor skannas in är det viktigt att fakturorna är av hög kvalitet och läsbara. Eventuella bilagor får inte nitas ihop.