Förtroendevalda

FOLKTINGSLEDAMÖTER
STYRELSEN
ARBETSUTSKOTTET
FÖRVALTNINGSUTSKOTTET
UTBILDNINGSUTSKOTTET
SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET
INTEGRATIONSPOLITISKA UTSKOTTET
 

 

FOLKTINGSLEDAMÖTER 2021 - 2025


Den högsta beslutande makten i Folktinget har de 75 folktingsledamöterna som utses vart fjärde år utifrån röstningsresultatet i kommunalvalet.

Så här är Folktingets ledamöter fördelade mellan de olika partierna:

  • Svenska folkpartiet: 38 ledamöter
  • Samlingspartiet: 15 ledamöter
  • Socialdemokraterna: 9 ledamöter
  • Gröna förbundet: 2 ledamöter
  • Kristdemokraterna: 2 ledamöter
  • Vänsterförbundet: 2 ledamöter

Dessutom utses 7 ledamöter av ledamöterna i Ålands lagting.

 

Svenska folkpartiet


HELSINGFORS VALKRETS
Björn Månsson
Cecilia Ehrnrooth


NYLANDS VALKRETS
Anders Adlercreutz
Thomas Blomqvist
Veronica Rehn-Kivi
Mikaela Nylander
Marie Bergman-Auvinen
Anders Portin
Kicka Lindroos
Linnéa Henriksson
Patrik Karlsson
Thomas Rosenberg
Merja Laaksonen
Stefan Stenberg
Monica Avellan
Frida Sigfrids

ÅBOLANDS VALKRETS
Anna-Karin Tötterman
Peter Mattjus
Britt-Mari Norrbacka

VASA VALKRETS
Anna-Maja Henriksson
Johanna Holmäng
Rasmus Mattus
Ann-Sofi Backgren
Hans Snellman
Marit Nilsson-Väre
Carl-Gustav Mangs
Anton Broända
Lukas Enlund
Anna-Lena af Hällström
Mats Brandt
Markus West
Johanna Borg
Carl-Wilhelm Stenman
Reinhold Klockars
Ramieza Mahdi
Ralf Skåtar
Elin Svedman

ÖVRIGA FINLANDS VALKRETS
Tanja Nyman
 


 

Samlingspartiet


HELSINGFORS VALKRETS
Kimmo Sasi
Harry Bogomoloff
Ted Apter
Laura Rissanen
Sanna-Maria Bertell
Raine Luomanen

NYLANDS VALKRETS
Mia Heijnsbroek-Wirén
Michael Berner
Annika Warras-Stjernvall
Thorolf Sjölund
Eva Kivilaakso-Wellmann
Roger Hafström

VASA VALKRETS
Jessica Bårdsnes
Victor Kangas

ÖVRIGA FINLANDS VALKRETS

Katja Isomöttönen

 

 

Socialdemokraterna


HELSINGFORS VALKRETS
Inger Östergård
Hildur Boldt

NYLANDS VALKRETS
Johan Kvarnström
Anette Karlsson
John Liljelund

ÅBOLANDS VALKRETS
Ann-Marie Kulla

VASA VALKRETS
Anna Caldén 
Peter Sjökvist 
Christer Bogren 


 

Vänsterförbundet


ÅBOLANDS VALKRETS
Tomy Wass
Anna Funck

 

 


 


 

De Gröna


NYLANDS VALKRETS
Katarina Alanko

ÅBOLANDS VALKRETS
Pia-Maria Gardberg

 


 

Kristdemokraterna


VASA VALKRETS
May-Gret Axell
Leif Tast
 

 

 

Landskapet Åland


Anton Nilsson 
Liz Mattsson
Jesper Josefsson 
Marcus Måtar 
Sara Kemetter 
Wille Valve 
Rainer Juslin 

 

 

FOLKTINGETS STYRELSE 2023-25

Ordinarie (parti), Ersättare (parti)


 

ORDFÖRANDE
Henrik Wickström, SFP
Michael Nyberg, SFP

I VICE ORDFÖRANDE
Matilda af Hällström, Saml
Kimmo Sasi, Saml

II VICE ORDFÖRANDE
Johan Kvarnström, SDP
Carita Henriksson, SDP
 

MEDLEMMAR
Niklas Mannfolk, SFP
Solveig Halonen, SFP

Catharina von Schoultz, SFP
Stefan Sandström, SFP

Kjell Wennström, SFP
Märta Marjamäki, SFP

Henrika Franck, SFP
Peter Hackman, SFP

Suzanne Sjöholm, SFP
Petteri Kaleva, SFP

Catarina Silvander, SFP
Antti Koivukangas, SFP

Marit Nilsson-Väre, SFP
Monica Asplund, SFP

Roberth Sjöström, SFP
Johanna Borg, SFP

Thorolf Sjölund, Saml
Virva Wahlstedt, Saml

Michael Berner, Saml
Annika Warras-Stjernvall, Saml

Anna Caldén, SDP
Nils-Johan Englund, SDP

Anton Nilsson, Åland
Wille Valve, Åland

Liz Mattsson, Åland
Jesper Josefsson, Åland

Anna Funck, Vänsterförbundet
Katarina Alanko, De Gröna

May-Gret Axell, KD
Bianca Gräsbäck, VF

SEKRETERARE
Camilla Grundström

FOLKTINGETS UTSKOTT 2023 - 2025


 

ARBETSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Henrik Wickström, SFP

I VICE ORDFÖRANDE
Matilda af Hällström, Saml

II VICE ORDFÖRANDE
Johan Kvarnström, SDP

MEDLEMMAR
Mats Brandt, SFP
Maaret Castren, Saml
Patrik Karlsson, SFP
Veronica Hertzberg, SFP
Suzanne Sjöholm, SFP
Anton Nilsson , Åland

SEKRETERARE
Camilla Grundström


 

FÖRVALTNINGSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Mats Brandt, SFP
Marjo Österdahl, SFP

MEDLEMMAR
Ann-Sofi Backgren, SFP    
Rasmus Hautala, SFP

Carola Juselius, SFP
Tom Kullberg, SFP

Lars Nyberg, SFP
Kjell Wennström, SFP

Sture Fjäder, SAML    
Alexis Vartiainen, SAML

Sanna-Maria Bertell, SAML     
Paavo Kähkönen, SAML

John Liljelund, SDP    
Nils-Johan Englund, SDP

Maiken Poulsen Englund, Åland    
Rolf Granlund, Åland

Stefan Salonen, KD  
Leo Byskata, KD

Tuula Närvä, Gröna    
Jonas Heikkilä, Gröna

Fredrik Rönnlund, Vf    
Bianca Gräsbeck, Vf

SAKKUNNIG
Ulf Stenman Finlands kommunförbund

SEKRETERARE
Kristina Beijar


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Patrik Karlsson, SFP
Jan-Peter Nygård, SFP

MEDLEMMAR
Pia Öhman, SFP    
Niklas Rönnberg, SFP

Monica Asplund, SFP    
Christer Rosengren, SFP

Paola Fraboni, SFP    
Sverker Engström, SFP

Eva Kivilaakso-Wellmann, SAML    
Ursula Dannbom, SAML

Raija Lummi, SAML
Roger Hafström, SAML

Karita Blom, SDP    
Nina Wessberg, SDP

Elspeth Randelin, Åland    
Jonathan Vik, Åland

Kurt Hellstrand, KD
May-Gret Axell, KD

Pia-Maria Gardberg, Gröna 
Katarina Alanko, Gröna

Ylva Gustafsson, Vf    
Eliel Kilpelä, Vf  

SAKKUNNIGA
Kurt Torsell, Utbildningsstyrelsen
Minna Lindberg, Finlands kommunförbund

SEKRETERARE
Camilla Grundström

 

 

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Maaret Castren, SAML
Heikki Pakarinen, SAML

MEDLEMMAR
Joacim Sandbacka, SFP
Johanna Borg, SFP

Eva-Maria Strömsholm, SFP
Sture Erickson, SFP

Regina Koskinen, SFP
Niklas Guseff, SFP

Marie Bergman-Auvinen, SFP
Peter Rolin, SFP

Bo Grönholm, SAML
Raine Luomanen, SAML

Marjo Österberg, SDP
Annika Hautala, SDP

Pernilla Söderlund, Åland
Simon Påvals, Åland

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, KD
Kurt Hellstrand, KD

Lena Sjöberg, Gröna
Mona Lehtonen, Gröna

Birgitta Gran, Vf
Branko Lampi, Vf

SEKRETERARE
Christine Kotzev

 

 

INTEGRATIONSPOLITISKA UTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Veronica Hertzberg, SFP
Ted Urho, SFP

MEDLEMMAR
Niklas Grönroos, SFP    
Catharina von Schoultz, SFP

Jessica Lerche, SFP    
Otto Långvik, SFP

Margita Lukkarinen, SFP    
Greger Engblom, SFP

Sebastian Johansson, SAML     
Veera Hellman, SAML


Jessica Bårdsnes, SAML     
Tom Blomqvist, SAML

Malin Vesterback, SDP    
Lucas Jordi, SDP

Anita Husell-Karlström, Åland    
Jesper Josefsson, Åland


May-Gret Axell, KD    
Annika Lyytikäinen, KD


Anni Teerikangas, Gröna    
Bicca Olin, Gröna

Lisen Sundqvist, Vf
Benny Uhlenius, Vf

SEKRETERARE
Stephanie Lindberg