Vart försvinner den svenskspråkiga vårdpersonalen?

11.01.2021 kl. 12:27
Ta del av den utredning som Sofia Kajander gjort för Folktinget.

Ladda ner rapporten genom att klicka här.

I utredningen har Folktinget kartlagt tillgången till svenskspråkig vårdpersonal ur de tvåspråkiga kommunala arbetsgivarnas synvinkel och gjort en översikt över hur antalet utexaminerade inom vårdbranschen motsvarar det regionala behovet av arbetskraft. Utredningen leder till rekommendationer om vidare åtgärder för staten, utbildningsanordnarna och de kommunala arbetsgivarna. 

Folktinget hade anställt Sofia Kajander för att göra utredningen. 

Folktinget anser att den här utredningen är ett viktigt verktyg som bör tas i beaktande då de kommande välfärdsområdena planerar sin social- och hälsovård. Det är viktigt att de tvåspråkiga välfärdsområdena systematiskt går igenom behovet av svenskspråkig personal då de bygger upp sina strukturer och sin verksamhet.