Äntligen en tvåspråkig kurs för nödcentralsoperatörer

21.12.2017 kl. 13:58
Svenska Finlands folkting har tagit emot den glädjande nyheten om att en tvåspråkig kurs för nödcentralsoperatörer inleds i Österbotten. Utbildningen startar i Vasa hösten 2018. 

Det har varit en stor brist på svenskkunniga nödcentralsoperatörer redan länge och frågan står högt på Folktingets agenda. Folktinget har upprepade gånger, i utlåtanden och i samband med uppvaktningar på Inrikesministeriet, lyft fram att utbildningen måste ordnas inom Svenskfinland.

- Det är glädjande att utbildningsfrågan äntligen fått en positiv lösning. Det är ytterst viktigt att svenskspråkiga personer får betjäning av nödcentralerna på svenska också i akuta situationer, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

Folktinget understryker det viktiga i att den tvåspråkiga utbildningen för nödcentralsoperatörer får tillräckligt med sökande och att utbildningen ordnas i Svenskfinland också i fortsättningen.