Folktingets garanter stöder chat-tjänster för barn och unga

22.12.2020 kl. 19:50
Svenska Finlands folktings garanter r.f. har idag fattat beslut om att stöda svenskspråkiga stödtjänster för barn, unga och familjer. 

- Många familjer, barn och unga har haft det särskilt svårt i år p.g.a. coronapandemin. Behovet av stödtjänster är stort och det är viktigt att det finns aktörer i Svenskfinland som kan hjälpa personer som är i behov av stöd. Folktingets garanter har därför beslutat att i år ge ett ekonomiskt bidrag till Luckans ungdomschat ”ärligt talat” i Helsingfors, Barnavårsföreningens stödchat för unga och familjer och Ungdomsportalen Decibel i Österbotten, berättar Svenska Finlands folktings garanters styrelseordförande Stefan Svenfors.
 
Gemensamt för dessa aktörer är att de erbjuder svenskspråkiga rådgivnings- och chattjänster, så kallade lågtröskeltjänster. Experter svarar på frågor och finns där, då en ung eller vuxen behöver någon att prata med. Folktingets garanter stöder de tre aktörerna med 10 000 euro var. 

- Vi hoppas att stödet ska bidra till att barn, unga och familjer i kris ska få en god och trygg jul, konstaterar Stefan Svenfors.