Pressmeddelande: Folktinget stöder HUCS Raseborgs sjukhus

04.03.2020 kl. 14:14
"Det handlar om att få vård på eget språk och på jämlika villkor."

Det är osäkert hur framtiden för HUCS Raseborgs sjukhus ser ut. Sjukhuset har stor betydelse för befolkningen i västra Nyland av både geografiska och språkliga orsaker. Samtidigt är sjukhuset viktigt också för bland annat Dragsviks garnison, hamnverksamheten i Hangö och ett stort antal fritidsboende.

- Det handlar om att få vård på eget språk och på jämlika villkor. Dessutom behövs sjukhus med svenska som internt språk för att bevara och utveckla svenskspråkiga termer och begrepp inom sjukvården, säger folktingsordförande Sandra Bergqvist.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kommer troligtvis att fatta beslut om sjukhusets framtida verksamhet i april. Beslutet har betydelse för tillgången till specialiserad sjukvård på svenska i Nyland.

- Välfungerande tvåspråkiga enheter går sällan att flytta. Därför borde man istället stärka de strukturer som redan finns, fortsätter Bergqvist.