Folktinget inbjuder Sannfinländarna till diskussion

08.05.2015 kl. 15:18
Folktinget samlades i dag i Borgå till sin årliga session. Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen och lyfte fram de 10 valteser som Folktinget vill se genomförda under regeringsperioden 2015-2019. Folktinget föreslår bl.a. att nationalspråksstrategins ikraftvarande förlängs och att en handlingsplan med konkreta åtgärder utarbetas.
- Vi i Folktinget vänder oss därför idag särskilt till det kommande statsministerpartiet Centerpartiet och till Samlingspartiet med våra krav och förväntningar på regeringsprogrammet.


Folktinget betonar regeringens ansvar för att båda nationalspråken är livskraftiga också i framtiden. År 2017 firas Finlands 100 års jubileumsår och Folktinget påminner om att Finland från början av sin självständighet varit ett föregångarland genom att definiera sig som ett öppet land med två likvärdiga nationalspråk.

- Jag hoppas innerligt att den nya situationen Sannfinländarna befinner sig i innebär en försonligare inställning till den svenskspråkiga befolkningen i Finland och till Finlands tvåspråkighet. Därför inbjuder vi det Sannfinnländska partiets ledning till Folktinget för att bekanta sig med Folktingets verksamhet och lagstadgade uppgifter.

 

Ordförande Gestrin slår fast att Finland inte har råd med och inte är betjänt av motsättningar mellan befolkningsgrupper. Alla måste få känna sig trygga i Finland, oberoende av vilket språk, etnicitet eller nationalitet man har.

 

För mera information, kontakta:
Folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121