Alla bör ha rätt till nationalspråken

01.09.2010 kl. 15:05
Folktingets arbetsutskott sammanträdde i dag och diskuterade problematiken med det minskade intresset för studentsvenskan och gav ett utlåtande om timfördelningen inom den grundläggande undervisningen.

Folktinget vill se en tidigare start på undervisningen i svenska. I sitt utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet, poängterade Folktinget att alla i Finland har rätt att lära sig landets nationalspråk, både finska och svenska, i skolan. Folktinget anser att studierna i svenska ska tidigareläggas och påbörjas senast i årskurs fem. Dessutom måste timantalet omfatta minst två veckotimmar per årskurs grundskolan ut.

- Arbetsgruppens förslag om att utbildningsanordnaren ska starta en undervisningsgrupp senast när det finns minst tio elever som har valt språket är ett utmärkt redskap för att öka språkkunskaperna i landet, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.

- Forskningsresultat pekar på att ju tidigare språkinlärningen påbörjas, desto lättare lär sig eleverna språket, säger Henriksson.

För att kunna upprätthålla och utveckla ett positivt språkklimat, behövs kunskaper i och om nationalspråken samt i landets historia. På så sätt kan Finlands framtid som ett land med två levande och jämställda nationalspråk tryggas.

- Folktinget välkomnar varmt undervisningsminister Henna Virkkunens försklag om att öka antalet kurser i svenska på gymnasienivå. Detta kunde vända trenden så att flera abiturienter framöver väljer att skriva svenska i studentexamen, säger Henriksson.

Utlåtandet i sin helhet finns på denna webbplats, under "utlåtanden".

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377