Folktinget kävi Rikosseuraamuslaitoksessa

17.06.2010 kl. 14:20
Folktinget luovutti tänään Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbackalle kirjelmän ruotsinkielisten vankien kielellisistä oikeuksista.

Kirjelmässä Folktinget pyytää Rikosseuraamuslaitosta selvittämään ruotsinkielisten vankien tilanteen ja ryhtymään toimenpiteisiin perustavien kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Pääjohtaja Vesterbacka lupasi tutkituttaa asiaa syksyllä 2010 Folktingetin esityksen perusteella.

Vangeilla on lainmukainen oikeus käyttää suomea tai ruotsia yhteydenpidossaan vankilan henkilökunnan kanssa. Henkilökunnan tulee oma-aloitteisesti huolehtia vankien kielellisten oikeuksien toteutumisesta käytännössä.

- Ruotsinkielisillä vangeilla on oikeus saada suullista ja kirjallista tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ruotsiksi, toteaa Folktingetin puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

- Ruotsinkielisten vankien tulee mm. saada psykologin antamaa ja muuta vastaavaa neuvontaa, tukea ja hoitoa omalla kielellään. On myös tärkeää, että vankila tarjoaa ruotsinkielisille vangeille mahdollisuuden valita ruotsinkielistä koulutusta.

Folktinget on toiminnassaan kiinnittänyt ennenkin huomiota ruotsinkielisten vankien asemaan. Istunnossaan vuonna 2005 Folktinget hyväksyi aloitteen ruotsinkielisestä vankeinhoidosta ja lisäksi istunnossaan vuonna 2009 aloitteen nuorten ruotsinkielisten vankien asemasta.

Kirjelmä on kokonaisuudessaan luettavissa Folktingetin verkkosivuilla osoitteessa www.folktinget.fi.

Lisätietoja:
Folktingetin puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, puh: 050-512 2377
Folktingetin hallintovaliokunnan puheenjohtaja Bo-Sanfrid Höglund, puh: 050-557 6020