PERSONAL

E-post: fornamn.efternamn@folktinget.fi

 
Anna Jungner-Nordgren
Info

040 508 1444

Stephanie Lindberg
Info

040 833 0904

Christina Kroll
Info
09 6844 250 (vaihde)
Maria Larma
Info

040 7771392

Kristina Beijar
Info
050 522 9763
Camilla Grundström
Info
040 777 0529
Christina Gestrin
Info

050 511 3121

foto Markus Österlund
Christina Gestrin
Folktingssekreterare
Info

050 511 3121

Christina är chef för Folktingets kansli.

foto Camilla Grundström
Camilla Grundström
Biträdande folktingssekreterare
Info

040 777 0529

Camilla är biträdande folktingssekreterare och ansvarar för utbildningsfrågor. Hon är sekreterare för utbildningsutskottet.

foto Kristina Beijar
Kristina Beijar
Sakkunnig
Info

050 522 9763

Kristina jobbar med ärenden som gäller förvaltning. Hon är också sekreterare för förvaltningsutskottet.

Christine Kotzev
Specialsakkunnig
Info

040 504 6416

Christine är jurist och jobbar med frågor som gäller social- och hälsovård. Hon är också sekreterare för social- och hälsopolitiska utskottet.

Anna Jungner-Nordgren
Sakkunnig
Info

040 508 1444

Anna jobbar med nordiska och internationella ärenden. Hon kommer även att arbeta med Folktingets strategiarbete under åren 2021–2025.

foto Christina Kroll
Christina Kroll
Kanslist
Info

09 6844 250 (växel)

Christina sköter bl.a. broschyrbeställningar och adressregister.

foto Maria Larma
Maria Larma
Projektledare
Info

040 7771392

Maria har huvudansvaret för Svenska veckan och Folktingets program på Suomiareena.

foto Stephanie Lindberg
Stephanie Lindberg
Språkskyddssekreterare
Info

040 833 0904

Stephanie ger dig råd om språkliga rättigheter. Hon jobbar också som ansvarig för integrationsfrågor på Folktinget.

Johan Lindholm
Kommunikations- och evenemangsansvarig
Info

040 731 7082

Johan arbetar med kommunikation och evenemang.

foto Ann-Helen Berg
Frida Ahtokari-Lummi
Övertranslator
Info

+358 (0)9 6844 288 (växel)

Kontakta Svenska översättningsbyrån på adressen oversattningar@folktinget.fi om du vill ha en offert eller om du vill veta mer om Svenska översättningsbyrån.