Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte

05.10.2017 kl. 10:54
Inger Östergård är ordförande och utskottet har hållit sitt första möte.

Folktingets nya social- och hälsopolitiska utskott hade på torsdag sitt första möte. Bland medlemmarna finns en bred erfarenhet bland annat av socialvård, hälsovård, utbildningsfrågor och digitala frågor. Under det första mötet som leddes av ordförande Inger Östergård (SDP) diskuterades utskottets fortsatta arbete och aktuella ämnen såsom landskaps- och vårdreformen. Utskottet valde också enhälligt Mikael Gädda (SFP) till viceordförande.