Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Folktinget frågar: Hur ser presidentkandidaterna på svenskan?

Finland står inför ett spännande presidentval. Folktinget kommer att uppmärksamma presidentvalet med korta videointervjuer med alla nominerade kandidater som valt att ställa upp för en intervju. Förfrågan om medverkan har riktats till alla uppställda kandidater.
08.01.2024 kl. 15:26

Folktingets utlåtande om Yles allmännyttiga uppdrag och finansiering

Svenska Finlands folkting tackar för möjligheten att ge ett utlåtande till den parlamentariska arbetsgrupp som fått till uppdrag att utreda Rundradions allmännyttiga verksamhet och finansiering. Enligt utlåtandebegäran är den parlamentariska arbetsgruppens uppgift att utvärdera Rundradions allmännyttiga verksamhet, Rundradions förhållande till kommersiella medier, behoven av att ändra lagen om Rundradion Ab samt Rundradions finansiering.
21.12.2023 kl. 13:32

Folktingets skriftliga utlåtande till Europarådets expertkommitté 2023

Folktinget har hörts gällande Finlands sjätte rapport om tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk i Finland.
19.12.2023 kl. 13:23
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program