Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Folktinget vill se att svenskans ställning stärks under nästa regeringsperiod.

Läs mera

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Post ska hitta fram även på svenska

Enligt postlagen ska posttjänster finnas att tillgå på rättvisa villkor i hela landet. Men oron över att post med en svenskspråkig adress inte hittar fram har vuxit de senaste åren. Folktingsordförande Sandra Bergqvist har i dag lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen i ärendet. Bergqvist kräver åtgärder som garanterar att postens tjänster fungerar jämlikt oberoende nationalspråk.
11.02.2022 kl. 10:14

Bra gjort-märke till Frukt- och bärodlarnas förbund

Med Bra gjort-stämpeln vill Folktinget visa sin uppskattning för att någon på ett positivt sätt verkar för det svenska i Finland. I första hand ger vi stämpeln till någon som verkar mest på finska.
19.01.2022 kl. 11:22

Utlåtande gällande ändring av hälso- och   sjukvårdslagen

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriets utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och   sjukvårdslagen och vissa andra lagar (skärpning av den s.k. vårdgarantin)
21.12.2021 kl. 14:55