Information om projekten Språkambassadörerna och MOFI 2.0

20.12.2018 kl. 15:19
Folktingets utbildningsutskott höll sitt sista möte för året den 12 december och hade besök av två utomstående gäster – Jaan Siitonen och Yvonne Nummela.

Jaan Siitonen, viceordförande för Kansalliskielet r.y. presenterade projektet Kielilähettiläät – Språkambassadörerna 2019-2021. Han berättade att syftet med projektet är att lyfta fram förståelsen av och nyttan med att kunna det andra inhemska språket. Språkambassadörerna verkar på svenska i finskspråkiga skolor och på finska i svenskspråkiga skolor. Under projekttiden utbildas 50-100 språkambassadörer och de kommer att besöka 300 skolor. Rekryteringen av språkambassadörerna pågår.

Yvonne Nummela, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen redogjorde för den kartläggning om undervisning i den modersmålsinriktade finskan som gjorts under året. Kartläggningen av den modersmålsinriktade finskundervisningen utgör grund för Hallå projektet MOFI 2.0. Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Syftet med projektet är att skapa en samsyn om vad modersmålsinriktad finskundervisning innebär och hur man ska möta innehållet i läroplansgrunderna. MOFI 2.0 ska utveckla den modersmålsinriktade finskundervisningen i svenskspråkiga skolor. Utvecklingsarbetet ska göras lokalt, regionalt och nationellt – främst genom kollegialt lärande.