Utbildning

Folktinget arbetar för att trygga tillgången till svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning på alla utbildningsnivåer. Det här innebär bland annat att Folktinget:

  • bevakar utbildningssituationen i Svenskfinland,
  • tar initiativ i utbildningsfrågor som berör det svenska i Finland,
  • håller kontakt med utbildningsaktörer och myndigheter inom utbildningssektorn
  • bevakar undervisningen i svenska som andra inhemska språk.

Folktinget har ett utbildningsutskott som:

  • bevakar utbildningen på svenska i Finland
  • bevakar den svenskspråkiga befolkningens intressen inom utbildningssektorn
  • bereder utlåtanden om lagförslag som är aktuella inom utbildningssektorn och som berör den svenskspråkiga befolkningen

Utbildning är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra det egna språket vidare till följande generationer.

Utlåtanden

Hur kan Åland stödja det svenska i Finland?

07.10.2021 kl. 21:32

Folktinget bjuder på pjäsen FULET

30.09.2021 kl. 13:05

Integrationsdagarna: Mer integration på svenska

24.09.2021 kl. 16:10

Utlåtande gällande Ålands självstyrelselag

23.09.2021 kl. 16:14

De finlandssvenska integrationsdagarna

08.09.2021 kl. 10:48

Folktingsbrevet 3/2021

27.08.2021 kl. 13:11

Vad har Folktinget på höstens agenda?

27.08.2021 kl. 12:58