Diskussion om psykoterapiutbildningen

17.02.2021 kl. 15:42
Folktingets social- och hälsopolitiska utskott stod idag värd för diskussion.

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott hade idag inbjudit representanter från Åbo Akademi, Helsingfors universitet, MIELI Psykisk Hälsa Finland och Finlands Svenska Psykoterapiförening till en diskussion om bristen på psykoterapiutbildning på svenska.

Diskussionen var uppskattad av alla parter. Folktinget kommer att aktivt bevaka frågan och fortsätta diskussionen med olika aktörer. Bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter kommer inte att åtgärda sig själv, nu behövs politisk vilja, aktivitet och konstruktiva lösningar.