Delta i Folktingets webbinarium 3.11

22.10.2020 kl. 07:25
Vart försvinner den svenskspråkiga
vårdpersonalen? Utredning gjord av Sofia Kajander för Folktinget
Folktinget ordnar ett webbinarium för att presentera sin färska utredning om tillgången till svenskspråkig personal inom social- och hälsovården.

Webbinariet ordnas via Teams tisdagen den 3 november kl. 13–15

Det kostnadsfria webbinariet riktar sig till kommunala tjänstemän och beslutfattare samt utbildningsanordnare, men är öppet för alla intresserade.

Vänligen anmäl dig via www.folktinget.fi/anm, senast den 30 oktober.

Sofia Kajander presenterar sin utredning där hon undersökt hur de tvåspråkiga kommunerna ser på behovet av svenskspråkig personal inom social- och hälsovården och om det finns tillräckligt med utbildningsplatser för att tillgodose behovet.

Kommentarer ur statligt, kommunalt och utbildningsanordnarens perspektiv samt tid för frågor och diskussion.

Program
Välkommen
Christina Gestrin, folktingssekreterare

Motsvarar utbildningen behovet av personal i kommunerna?
Sofia Kajander, utredare vid Folktinget

Kommentarer av
Gun Oker-Blom, utredare vid undervisnings- och kulturministeriet
Juha Metso, omsorgsdirektör i Esbo
Maria Forss, prefekt på Arcadas institution för vård

Diskussion
Diskussionen leds av Johanna Lindholm, sakkunnig vid Folktinget