Utlåtande om lag om social- och hälsovård

13.03.2014 kl. 16:12
Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringsproposition om en lag om ordnandet av social- och hälsovården.
Folktingets utlåtande till ministeriet hittar du här (PDF).