De finlandssvenska integrationsdagarna ordnas på tre orter

22.11.2019 kl. 16:20
Välkommen med till Helsingfors, Åbo eller Vasa!

Under tre år har det ordnats De finlandssvenska integrationsdagarna. Dagarna har uppskattats av dem som deltagit, speciellt har man uppskattat möjligheten att nätverka och få information om vad som är på gång i de olika regionerna ifråga om integration.

Men vi känner förstås inte till hela verkligheten ute i Svenskfinland, utan där är det de som jobbar med integrationen på ett konkret plan som har sakkunskapen.

Därför vill vi nu ta integrationsdagarna ut på tur i Svenskfinland och ordnar tre seminariedagar:
 

29.11 i HELSINGFORS, plats: Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3

3.12 i ÅBO, plats: Villa Vinden, Observatoriegatan 2

4.12 i VASA, plats: Efo - Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Korsholmsesplanaden 2B
 

Se mer information om integrationsdagarna genom att klicka här.