Kolumner

Utlåtande: om arbetsfördelning och centralisering av delar inom den specialiserade sjukvården

Svenska Finlands folktings utlåtande om utkast till statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården med förslag till om ordnande av räddningsväsendet.
16.06.2017 kl. 15:31

Utlåtande om främjande av integration

Folktinget har på begäran gett ett utlåtande om förslag till lagen om främjande av integration
16.06.2017 kl. 11:52

Utlåtande: regionala språkförsök

Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande gällande förslag till regeringens proposition om lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning, försök med att utvidga språkurvalet utan obligatoriska studier i det andra nationalspråket.
07.06.2017 kl. 13:01

Utlåtande som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen och lagen om kundens valfrihet.

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott om regeringspropositionen som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen och lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.
29.05.2017 kl. 15:14

FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna 

Resolution antagen vid Folktingets session
13.05.2017 kl. 15:20

Folktingets nya styrelse

Folktinget har valt ny styrelse i samband med Folktingets session i Hangö 12-13.5
13.05.2017 kl. 15:18

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.
21.04.2017 kl. 11:53

Utlåtande till Rundradions förvaltningsråd

Folktingets ställningstagande om de regionala nyheternas webbtjänster och personifiering
15.04.2017 kl. 10:40

Utlåtande om gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Folktinget har gett ett utlåtande om förslaget till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift).
17.02.2017 kl. 15:58

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020

Folktinget har gett ett utlåtande om riktlinjerna för användningen av språk och översättning i statsrådet.
01.02.2017 kl. 13:32

Festtal vid Svenska dagens huvudfest 2016

Partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Vasa 6.11.2016.
07.11.2016 kl. 14:39

Folktingsordförande Thomas Blomqvists tal vid Svenska dagens huvudfest i Kotka

Folktingsordförande Thomas Blomqvist höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Maritimcentret Vellamo i Kotka 6.11.2015.
10.11.2015 kl. 09:39

Folktingsordförande Christina Gestrins öppningstal vid sessionen i Borgå

Folktinget samlades i dag i Borgå till sin årliga session. Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen och lyfte fram de 10 valteser som Folktinget vill se genomförda under regeringsperioden 2015-2019.
08.05.2015 kl. 15:25

Folktingsordförande Christina Gestrins tal på Svenska dagens huvudfest

Folktingsordförande Christina Gestrins välkomsttal på Svenska dagens huvudfest i Bollhallen i Ekenäs, Raseborg.
06.11.2014 kl. 19:18

Försvarsminister Carl Haglunds festtal på Svenska dagen 2014

Försvarsminister Carl Haglund höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Bollhallen i Ekenäs, Raseborg 6.11.20014.
06.11.2014 kl. 19:30

Ordförande Gestrin öppningstal vid Folktingets session

Folktingets ordförande Christina Gestrins öppningstal vid Folktingets session i Helsingfors 5.4.2014.
05.04.2014 kl. 10:18

Kommundirektör Rurik Ahlbergs tal, Svenska dagens huvudfest i Korsholm

Kommundirektör Rurik Ahlbergs tal som han höll vid Svenska dagens huvudfest i Korsholm 6.11.2013
08.11.2013 kl. 15:29

Tidigare statsminister Paavo Lipponen, festtal på Svenska dagens huvudfest i Korsholm

Tidigare statsminister Paavo Lipponens festtal som han höll på Svenska dagens huvudfest i Korsholms kulturhus 6.11.2013.
08.11.2013 kl. 11:13