Sju partier deltar i Folktingets mandatfördelning

03.02.2021 kl. 09:45
Partierna och grupperingarna har lämnat in sina kandidatlistor 31.1.2021 och nu har Folktingets mandatfördelningsnämnd godkänt listorna.

I samband med kommunalvalet senare i vår utses 75 ledamöter och ersättare till Svenska Finlands folkting. Det är inte möjligt att rösta direkt på folktingskandidaterna, utan fördelningen av ledamotsplatserna i Folktinget bestäms utifrån antalet röster som de uppställda partiernas svenska kommunalvalskandidater får.

Partierna och grupperingarna har lämnat in sina kandidatlistor 31.1.2021 och nu har Folktingets mandatfördelningsnämnd godkänt listorna.

- Sammanlagt är det 291 kandidater nominerade från sju partier i de fem distrikten. Distrikten är Helsingfors, Nyland, Åboland, Vasa och Övriga Finland. Åland har sju mandat i Folktinget som utses av lagtingsledamöterna på Åland, säger biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström som ansvarar för processen kring mandatfördelningen.

Den politiska fördelningen i Folktinget som utsågs år 2017 är följande: Sfp 40, Sdp 11, Saml 4, Vf 6, Gröna 4, Kd 2, Centern 1 och Åland 7. Alla sju partier som de senaste åren deltagit i Folktingets verksamhet lämnade in kandidatlistor.

 

Eftersom processen kring mandatfördelningen inte är alldeles enkel har Folktinget låtit göra en animerad video som med bild och ljud presenterar hur det hela går till.

För mer information: Bitr. folktingssekreterare Camilla Grundström tfn 040 777 0529