Pressmeddelande: Folktinget satsar på det nordiska samarbetet

11.01.2021 kl. 14:00
Anna Jungner-Nordgren börjar jobba med nordiska och internationella ärenden på Folktinget.

Folktinget kommer att ta fram en handlingsplan för Folktingets nordiska och internationella verksamhet. Som sakkunnig för detta arbete har Anna Jungner-Nordgren återvänt till Folktinget, efter fyra år på Nordiska ministerrådet. 

-    Vi inleder satsningen genom ett projektsamarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm där Folktinget är med och jobbar för att underlätta möjligheterna för unga finlandssvenskar att återvända till Finland efter studier och arbete i Sverige. Det svenska språket utgör en stark orsak till flyttrörelser från Finland till övriga Norden, men det ska vara lika möjligt att flytta inom Norden som tillbaka till Finland, säger Anna Jungner-Nordgren.

Folktinget kommer också att fortsätta sin medverkan i nätverket för språkliga minoriteter i EU, inom ramen för nätverket Network to Promote Linguistic Diversity. 

-    Det är viktigt att svenskan och Svenskfinland har en stark röst i det gemensamma europeiska arbetet med att stärka mindre talade språk i Europa. Därför ska också Folktinget ha en synlig roll i bevakningen av implementeringen av Europarådets två konventioner som gäller språk och minoriteter, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.