Christina Gestrin ny folktingssekreterare

02.09.2020 kl. 11:05
Agroforstmagister, EMBA Christina Gestrin har den första september tagit över som folktingssekreterare efter Markus Österlund.

Gestrin har under det senaste året arbetat vid Finlands kommunförbund som specialsakkunnig och före det med projektet Nyland2019 vid Nylands förbund. Gestrin var riksdagsledamot åren 2000-2015 och är medlem i Esbo stadsfullmäktige sedan år 2000.

- De senaste åren har jag arbetat med att utveckla strukturer för den svenska servicen inom social- och hälsovården och frågan är fortsättningsvis högaktuell då lagförslaget just nu är på remissrunda och riksdagen snart ska inleda behandlingen av lagpaketet.

- Jag ser fram emot att på ett övergripande sätt få utveckla Folktinget och Finlands tvåspråkighet tillsammans med Folktingets förtroendevalda, sekretariat och samarbetspartner.

- Att arbeta för Finlands tvåspråkighet ska inte bara vara att försvara svenska språket då språkliga rättigheter hotas utan det handlar i allra högsta grad också om att se till att svenska språket är närvaranade och synligt i vardagen och då samhället utvecklas och förändras.  Att få vara med om att forma Svenskfinland under 2020-talet är både utmanande och givande, säger Christina Gestrin.