Pressmeddelande: Folktinget besviket över stängningen av samjouren vid Raseborgs sjukhus

06.04.2020 kl. 14:41
"Det är nu viktigt att social- och hälsovårdsministeriet beviljar Raseborgs sjukhus tillstånd för dygnet runt-jour för allmänmedicin."

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS beslöt på måndagen att Raseborgs sjukhus stänger samjouren. Sjukhuset har stor betydelse för befolkningen i västra Nyland av både geografiska och språkliga orsaker.

- Välfungerande tvåspråkiga enheter går sällan att flytta. Därför utgår vi ifrån att Raseborgs sjukhus och dess personal tas tillvara på bästa sätt för att göra sjukhuset till ett starkt tvåspråkigt rum i samband med vårdreformen, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

- Det är nu viktigt att social- och hälsovårdsministeriet beviljar Raseborgs sjukhus tillstånd för dygnet runt-jour för allmänmedicin. På så sätt säkras att den svenskspråkiga befolkningen i regionen har faktisk tillgång till jourtjänster på eget språk, fortsätter Bergqvist.