Arbetsgruppen Vård på svenska höll sitt första möte

24.01.2020 kl. 13:56
Arbetsgruppen har i uppdrag att skapa förslag för att trygga tillgången till social- och hälsotjänster på svenska när social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras.

Kommunförbundet och Folktinget har tillsatt arbetsgruppen Vård på svenska. Medlemmarna är representanter från tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, kommun, socialväsende, tredje sektor, forskning och utveckling inom det sociala området samt från Kommunförbundet och Folktinget.

Det första mötet hölls i Helsingfors på onsdagen. Möten kommer också att ordnas i de olika regionerna i Svenskfinland för att kunna höra regionernas, kommunernas och organisationernas åsikter.

- Vi vill uppnå en samstämmighet mellan regionerna både med tanke på regionernas och befolkningens särbehov och med tanke på de frågor som är viktiga för Svenskfinland som helhet, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist, som också är ordförande för arbetsgruppen.