Folktinget: språklagen måste få större tyngd!

10.09.2019 kl. 13:49
Folktinget gjorde ett uttalande i ett pressmeddelande.

Folktinget efterlyser en attitydförändring när det gäller tillämpningen av språklagen. De goda skrivningarna i lagen ska efterföljas och tas på allvar.

− Enligt grundlagen ska landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. Det här betyder inte bara formell utan även faktisk likabehandling, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

− Uppfattningen om att de språkliga rättigheterna anses vara sekundära är fel. Det ska inte gå att strunta i språklagen,  och därför bör språklagen måste få en större tyngd, säger Bergqvist.

Bergqvist höll inledningstal under seminariet Från paragraf till verklighet – diskussion om svenskans ställning i Finland som arrangerades av Ålands landskapsregering och Folktinget i Helsingfors.