Folktinget välkomnar beslut om nationalspråksnätverk

15.10.2015 kl. 12:33

Pressmeddelande 15.10.2015

 

 

Folktinget välkomnar beslut om nationalspråksnätverk

 

Justitieministeriet har idag tillsatt ett nationalspråksnätverk för att fortsätta arbetet med att implementera nationalspråksstrategin. Nationalspråksnätverket ska bland annat göra en handlingsplan för hur nationalspråksstrategins långsiktiga mål ska genomföras. Folktinget representeras av folktingssekreterare Markus Österlund.

 

- Folktinget är mycket nöjt över att ministeriet tillsätter ett nationalspråksnätverk och att en handlingsplan kommer att göras. Vi är lättade över att det goda arbete som hittills har gjorts med nationalspråksstrategin kommer att få en fortsättning, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

 

Nationalspråksnätverket består av medlemmar från ett flertal ministerier och sakkunniga från olika organisationer. Det som är nytt för nätverket är att Finskhetsförbundet kommer att delta som sakkunnig.  

- Vi välkomnar Finskhetsförbundet med i arbetet för att stärka våra två nationalspråk och ser fram emot att föra en dialog med förbundet, säger Österlund.

 

Mandatperioden för nätverket är 1.11.2015–31.5.2019.

 

 

Närmare upplysningar:

Markus Österlund, folktingssekreterare, Svenska Finlands folkting, tfn +358 40 836 7686