Folktinget: Nu är rätt tid att förnya språkundervisningen

11.03.2015 kl. 12:22
Förra veckan röstade Finlands riksdag med en överväldigande majoritet för att hålla kvar svenskan som ett obligatoriskt ämne i finska skolor. I samband med att Folktinget presenterade sina valteser inför riksdagsperioden 2015-2019 lyfte Folktingets ordförande Christina Gestrin upp vikten av att reformera undervisningen i våra nationalspråk.

- Den solklara majoriteten i riksdagen är ett tecken på ett starkt stöd för Finlands två nationalspråk, finska och svenska. Alla barn ska också i framtiden ha rätt till obligatorisk undervisning i båda språken. Nu finns ett klart momentum för att reformera undervisningen i nationalspråken, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

- Jag vill att vi tidigarelägger och moderniserar undervisningen i nationalspråken. Det ska vara intressant att läsa svenska, och eleverna ska uppleva att de har nytta av undervisningen och får använda sig av språket i vardagen. Varje skolklass i våra svenska skolor borde ha en vänklass i en finsk skola, och klasserna borde träffas regelbundet. Det kan handla om att klasserna träffas eller virtuella möten med hjälp av modern teknik, säger Gestrin.

-  Vi ska också öka utbyten mellan skolor i Finland och i hela Norden. Våra länder har en gemensam historia, samhällssyn och värdegrund, och i dag har vi ett nära politiskt och ekonomiskt samarbete. Därför är det viktigt att skapa språkmöten mellan elever i ett så tidigt skede som möjligt. Här hoppas jag på kreativa lösningar där idrott, musik, film och teater används som metoder för att bygga vänskap över språk- och nationsgränser, säger Gestrin.

-  Det är dags att vända blad och komma bort från den negativa diskussion som talar om tvång, och i stället fokusera på möjligheterna och nyttan av studier i svenska. Nu ska vi gå från ord till handling, och genomföra de många goda förslag som lagts fram i olika arbetsgrupper och utredningar, avslutar Gestrin.

Folktingets valteser inför riksdagsperioden 2015-2019 hittar du HÄR.

För ytterligare information:

Folktingets ordförande Christina Gestrin, 050 511 3121

Folktingssekreterare Markus Österlund, 040 836 7686