Bamsegruppen premieras av Folktingets garanter

06.11.2014 kl. 13:20
Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 5000 € till Bamsegruppen r.f. Bamsegruppen, som grundades 2009, är en svenskspråkig stödgrupp för föräldrar till barn med specialbehov, oberoende av diagnos. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnade priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på G18 i Helsingfors 6.11.2014, kl. 13.00.

- Folktingets garanter vill i år uppmärksamma en behjärtansvärd förening med en betydelsefull verksamhet i Svenskfinland som fler än 100 familjer deltar i, säger Marcus Rantala.

Bamsegruppen ordnar förutom föräldraträffar även rekreation för hela familjen. Barnet själv, föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar är välkomna. På träffarna får familjerna möjlighet att utbyta tankar, känslor och erfarenheter. Bamsegruppen ordnar också föreläsningar och kurser samt upprätthåller ett diskussionsforum på webben.

- Ett barn med funktionsnedsättning medför en ny livssituation för hela familjen. I en sådan situation är möjligheten till kamratstöd viktig, inte bara för föräldrarna, utan även för den övriga familjen. Därför är Bamsegruppens verksamhet mycket viktig för hela familjens och samhällets välmående, säger Rantala.

För mera information, kontakta:

Marcus Rantala, ordförande för Svenska Finlands folktings garanter, tfn 050 354 7159

Monica Björkell-Ruhl, föreningskoordinator för Bamsegruppen, tfn 045 893 5044