Folktinget diskuterar Finlands tvåspråkighet på Frankfurts bokmässa

08.10.2014 kl. 10:28
Finland är i år temaland på Frankfurts bokmässa som inleds i dag onsdag. Folktinget deltar i mässan i samarbete med FILI (Finnish Literature Exchange) som koordinerar Finlandspaviljongen Finnland. Cool.

- Det är glädjande att så många finlandssvenska författare är med på bokmässan. Folktinget vill i sin programhelhet lyfta fram svenskans roll i det finländska samhället och ordnar två diskussioner om vad tvåspråkigheten innebär i praktiken. Vi ser det som viktigt att det på mässan finns information om att Finland har två nationalspråk, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

Den första diskussionen har rubriken Bilingual dimensions och tar upp tvåspråkigheten i vardag, politik och för litteraturen. I diskussionen samtalar professor Henrik Meinander och författarna Johanna Holmström och Philip Teir, under ledning av folktingssekreterare Markus Österlund.

Den andra diskussionen National Literatures Revisited ordnas tillsammans med Baskien och Schweiz och handlar om att ge ut böcker i två- och flerspråkiga länder. Här är den finländska deltagaren VD Mari Koli från Schildts & Söderströms.

Folktinget har inför bokmässan tagit fram en ny broschyr på engelska, Swedish in Finland, som kortfattat redogör för Finlands två nationalspråk. I broschyren presenteras den svenskspråkiga befolkningen, dess identitet och kultur och de grundläggande språkliga rättigheterna i Finland.

 

För mera information, kontakta:

Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Internationella koordinatorn Peggy Heikkinen, tfn 050-359 5506