Resolution från Folktingets session 2014

05.04.2014 kl. 14:46
Resolutionen från Folktingets session i Helsingfors: Trygga social- och hälsovård på svenska

Regerings- och oppositionspartierna har kommit överens om att fem regionala områden ska ansvara för att ordna social- och hälsovården. Det är fortfarande oklart hur revideringen av social- och hälsovården ska genomföras.   

Det finns uppenbara risker att den svenskspråkiga servicen i praktiken försvagas i hela vårdkedjan och speciellt för utsatta grupper. Det krävs politisk vilja för att den grundlagstryggade social- och hälsovården på svenska ska fungera i de nya strukturerna.

Folktinget anser att det är viktigt att trygga den social- och hälsovård som ska finnas i invånarnas närsamhälle samt ett brett utbud av specialsjukvård på svenska, när reformen går vidare. Det behövs också ett riksomfattande ansvar för att koordinera och samordna svenskspråkig social- och hälsovård för personer med särskilda behov som kräver ett brett befolkningsunderlag.