Folktinget: Kränkande och felaktig information får inte delas ut i skolorna

03.04.2014 kl. 11:39
Folktinget sammanträder till session i Helsingfors lördagen den 5 april 2014.Folktingets ordförande Christina Gestrin kommer att öppna sessionen och tror att även medborgarinitiativet för att svenskan ska bli frivillig i de finska skolorna kommer att väcka debatt.

Folktinget sammanträder till session i Helsingfors lördagen den 5 april 2014. Sessionen hålls i auditoriet i riksdagens tillbyggnad inleds kl. 10.00 och avslutas ca kl. 16.00.

Under årets session kommer flera aktuella reformer att behandlas, bland dem kommunreformen och reformen av social- och hälsovårdsstrukturerna. Den allmänpolitiska debatten inleds av riksdagens talman Eero Heinäluoma.

Folktingets ordförande Christina Gestrin kommer att öppna sessionen och tror att även medborgarinitiativet för att svenskan ska bli frivillig i de finska skolorna kommer att väcka debatt.

- Inom ramen för sin lagstadgade uppgift att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter, har Folktinget följt med de kampanjer som Vapaa kielivalinta r.y. står bakom. Föreningen framför vilseledande och kränkande påståenden som t.ex. att den obligatoriska svenskundervisningen äventyrar det finländska välfärdssamhället. Nu vill man dela ut detta material i skolorna, vilket är oacceptabelt, säger Christina Gestrin.

- Vi uttrycker stor oro för de osakliga och felaktiga påståenden som förs fram i kampanjen mot svenskan. Vi har därför skickat ett brev till Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen där vi frågar vad de ämnar göra för att förhindra att felaktig information sprids i våra skolor.

Folktinget anser att det är viktigt att Utbildningsstyrelsen ger rekommendationer för hur skolorna ska gå tillväga vid bedömningen av material som man ombeds dela ut.

 

För mera information, kontakta:

Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121

Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686