Ett nytt Folkting har utsetts

01.11.2012 kl. 10:29
Ett nytt Folkting har utsetts på basen av de röster som i kommunalvalet har tillfallit svenska kandidater. Svenska Finlands folkting består av 75 ledamöter, varav 70 utses i samband med kommunalvalet och 5 ledamöter utses av lagtingsledamöterna på Åland. Sammanlagt nio partier hade ställt upp kandidater för Folktinget.

Rösterna som gått till sammanlagt 2 154 kommunalvalskandidater (2 134 år 2008) ligger som grund för uträkningen av mandatfördelningen i Folktinget. Dessa röster var till antalet sammanlagt 200 052 st (186 514 år 2008). Folktingsledamöterna utses i den ordning de har ställts upp av partierna på s.k. långa listor. Mandaten fördelade sig partivis enligt följande:

                                                                            2008   2004   2000   1996
Svenska folkpartiet                      43 ledamöter       45       50       46       52
Socialdemokraterna                    10 ledamöter       8         8         8         9
Samlingspartiet                            6 ledamöter       6         6         5         2
Gröna förbundet                           4 ledamöter       3         1         3          2
Vänsterförbundet                          3 ledamöter       4          1        4         3
Kristdemokraterna                        2 ledamöter       2          2         3         2
Centern                                        2 ledamöter      2          2         1        
FKP                                             0 ledamöter                  0         0
Förändring 2011                            0 ledamöter

Av de 70 ledamöterna är 35 nya, 38 är män och 32 är kvinnor. Lagtingsledamöterna på Åland utser 5 ledamöter och 5 ersättare inom november månad.

De nya ledamöterna finns här.

Tilläggsuppgifter ger:
biträdande folktingssekreterare Anders Björklöf, tfn 040 550 3945