Folktinget: Polisens förvaltningsstruktur förnyas

22.08.2012 kl. 10:42
En projektgrupp vid Inrikesministeriet har lämnat sitt förslag om en reform av polisförvaltningen till inrikesminister Päivi Räsänen i dag. Enligt förslaget minskas antalet polisinrättningar från 24 till 11. Förslaget gäller bland annat placeringsorten för huvudpolisstationerna och personalstyrkan vid Polisyrkeshögskolan.

- Projektgruppen har beaktat de tvåspråkiga områdenas betydelse i sitt förslag till placeringsort för huvudpolisstationerna. Enligt förslaget är dessa orter Vasa, Åbo, Esbo, Vanda och Helsingfors. Det här är synnerligen viktigt bl.a. med tanke på rekryteringen av tvåspråkiga poliser, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

- Enligt förslaget tryggas polisservicen på svenska och de föreslagna områdena gör det möjligt att bevara de nuvarande verksamhetsmodellerna. Det här ger en viktig signal om att de regionala polisenheterna med svenska som arbetsspråk ska kvarstå, konstaterar ordförande Christina Gestrin.

- När det gäller polisutbildningen på svenska ser jag det inte som möjligt att minska personalstyrkan, eftersom polisutbildningen redan nu verkar med ytterst begränsade lärarresurser, säger Christina Gestrin.

Folktinget har träffat projektgruppens ordförande Kauko Aaltomaa under beredningen och diskuterat den svenskspråkiga polisutbildningen och de regionala enheternas betydelse. Folktingets skrivelse finns på www.folktinget.fi.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686