Kandidatlistorna till det nya Folktinget bör lämnas in

16.08.2012 kl. 13:32
Ett nytt Folkting ska utses i samband med kommunalvalet i oktober. Fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som i kommunalvalet tillfallit partiernas och grupperingarnas svenska kandidater. Det är alltså inte möjligt att rösta direkt på folktingskandidaterna.

Folktinget består av 75 ledamöter varav 70 utses på basen av resultatet i kommunalvalet och 5 ledamöter utses av lagtingsledamöterna på Åland.

I det sittande Folktinget som utsågs år 2008, har Sfp 45 ledamöter, Sdp 8, Saml 6, Vf 4, Gröna 3, Kd 2, Centern 2 och Åland 5 ledamöter.

Kandidaterna till Folktinget ställs upp av partierna och grupperingarna på så kallade långa listor valdistriktsvis i den ordning man vill att de ska utses till Folktinget.
Kandidatlistorna ska lämnas in till Folktingets kansli senast fredagen den 31 augusti 2012 före kl. 16.00.

Tilläggsuppgifter:
Bitr. folktingssekreterare Anders Björklöf
Tfn 040 550 3945