Folktinget: Vaaratiedotteet annettava myös ruotsinkielisinä koko maassa

01.06.2012 kl. 10:46
Eduskunnan hallintovaliokunta on kuullut Folktingetin edustajia käsitellessään vaaratiedotteita koskevaa lakiehdotusta. Folktinget pitää lakiehdotusta tervetulleena, koska siinä täsmennetään, kuinka kielelliset oikeudet on otettava viranomaistiedotuksessa huomioon.

- Folktingetin valmisteluvaiheen aikana esiin tuomat näkemykset on otettu hienolla tavalla huomioon, ja lakiehdotus on hyvä perusta sille, että viranomaisten velvollisuutena on turvata väestön oikeus sekä suomen- että ruotsinkielisiin vaaratiedotteisiin, toteaa Folktingetin pääsihteeri Markus Österlund.

Lakiehdotuksessa on useita kohtia, jotka koskevat kansalliskielten eli suomen ja ruotsin käyttöä.

- On tärkeää, että viranomaisten vastuu vaaratiedotteiden kääntämisestä määritellään laissa. Tästä seuraa, että Hätäkeskuslaitoksella tulee omalta osaltaan olla riittävät valmiudet ottaa vastaan ja kääntää vaaratiedotteita toiselle kansalliskielelle kaikkina vuorokauden aikoina, Österlund sanoo.

- Ehdotuksen mukaan vaaratiedotteet tulee välittää välittömästi eteenpäin samassa muodossa sekä suomeksi että ruotsiksi koko maassa. Näin suomen- ja ruotsinkielisen väestön kielelliset perusoikeudet turvataan samanlaisin perustein.

Folktinget on ollut yhteydessä viranomaisiin useita kertoja viime vuosina siitä syystä, ettei hätätiedotteita ole annettu ruotsiksi. Myös Euroopan neuvoston asiantuntijakomitea on vastikään toistanut Suomen hallitukselle suuntaamansa kritiikin, joka liittyy alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan soveltamiseen. Kritiikkiä on herättänyt se, etteivät hätäkeskukset pysty palvelemaan ruotsinkielistä väestöä sen kielellisten oikeuksien mukaisesti.

Folktingetin lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle on luettavissa kokonaisuudessaan ruotsiksi osoitteessa www.folktinget.fi. 

Lisätiedot:
Folktingetin pääsihteeri Markus Österlund, puh. 040-836 7686