Kielikylpyopetusta tarvitaan enemmän

13.10.2010 kl. 09:45
Folktingetin hallitus kokoontui eilen Helsingissä ja keskusteli muun muassa kielikylpymenetelmästä erinomaisena tapana oppia toista kotimaista kieltä.

Ruotsin kielikylpyä järjestetään yhdessätoista kaksikielisessä kunnassa. Useimmissa näistä kunnista lapset saavat päiväkodissa kielikylpyopetusta ennen kuin he aloittavat koulussa kielikylvyn. Tätä nykyä noin 4200 lasta saa kielikylpyopetusta, heistä noin 1000 päivähoidossa ja 3200 peruskoulussa.

- Suomessa tarvitaan nykyistä enemmän kielikylpyopetusta, niin ruotsin- kuin suomenkielistä. Molemmat kieliryhmät hyötyvät Suomen toisen kansalliskielen oppimisesta, ja oppiminen on sekä helpompaa että hauskempaa, kun toisen kielen voi opetella pienestä pitäen, sanoo Folktingetin puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (RKP).

- Kielen oppimisen tulisi olla hauskaa ja innostavaa ja uskomme, että kielikylpy on eräs tapa elävöittää opetusta ja saada se kiinnostavammaksi.

Kielikylpyoppilaat omaksuvat kakkoskielen sujuvan taidon ja pääsevät tutustumaan tähän kieleen liittyvään kulttuuriin. Samalla oppilaiden oman, ykköskielen kielitaito paranee ja oman kulttuurin tuntemus syvenee.

Lisätietoja:
Folktingetin puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, puh. 050 512 2377