Folktinget: Raaseporin ja Turunmaan maistraatit tulee yhdistää

11.10.2010 kl. 11:05
Raaseporin ja Turunmaan maistraattien yhdistäminen parantaa pitkällä aikavälillä edellytyksiä tarjota suomen- ja ruotsinkielisiä palveluja yhtäläisin perustein. Näin esittää Folktinget valtiovarainministeriölle osoittamassaan maistraattien yhdistämistä koskevassa lausunnossa.

Folktinget korostaa lausunnossaan, että maistraatteja koskeva selvitys on puutteellinen koska siinä ei ole arvioitu ehdotusten kielellisiä vaikutuksia. Folktinget pitää tätä merkillisenä etenkin kun kyse on mittavasta rakennemuutoksesta, jolla on merkitystä väestön kielellisten perusoikeuksien kannalta. Folktinget edellyttää, että ehdotuksia täydennetään perusteellisella arviolla niiden kielellisistä vaikutuksista ennen ehdotusten esittämistä valtioneuvostolle.

Folktinget ehdottaa lisäksi, että Vaasa nimetään keskuspaikkakunnaksi alueelle, johon kuuluvat Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen maistraatit, koska maistraatin toiminta-alue on vahvasti kaksikielinen.

Lisätietoja:
Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Bo-Sanfrid Höglund, puh. 050 557 6020
Hallintoasioiden asiantuntija Kristina Beijar, puh. 050 522 9763