Folktinget gläds över att dragkampen om Karleby nu är över

07.09.2010 kl. 11:20
Folktinget gläds åt att Näringsminister Mauri Pekkarinens uttalande om att Karleby ska hänföras söderut, slutligen sätter punkt för en mer än två år lång armbrytning om Mellersta Österbottens och Karlebys samarbetsinriktning inom ramarna för regionförvaltningsreformen.

Minister Pekkarinen sade i en intervju till tidningen Keskipohjanmaa att grundlagsutskottets beslut skall gälla, något som Folktinget vidhållit starkt i många repriser.

- Grundlagen ger finlandssvenskarna en språklig trygghet. Nu orienteras Karleby och Mellersta Österbotten åt det håll där de grundläggande språkliga rättigheterna tryggas bäst. Men vi ska också komma ihåg att beslutet, som statsrådet fattade redan i november ifjol, också innebär att Karleby stads, regionens näringslivs, statsförvaltningens, samt många andra intressenters vilja förverkligas, säger Folktingets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp).

- Grundlagen har visat sin styrka i den här processen, avslutar Henriksson.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377