Styrgruppen för handlingsprogrammet höll sitt första möte

09.06.2010 kl. 15:40
Under ordförande Martti Ahtisaaris ledning har styrgruppen för Folktingets handlingsprogram för ett Finland med två levande nationalspråk samlats till sitt första möte och dragit upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet.

Handlingsprogrammet kommer att behandla Finlands nationalspråk, dvs. svenskans och finskans ställning i samhället. Under mötet lyfte ordförande Ahtisaari speciellt upp behovet av konkreta åtgärder som förstärker svenskans ställning.

Styrgruppen efterlyser en proaktiv språkpolitik i Finland med en klarare arbetsbeskrivning för och övervakning av att myndigheterna fullföljer lagstiftningen. Myndigheterna bör kontinuerligt följa upp och utvärdera hur deras verksamhet främjar användningen av båda nationalspråken.

- Vissa av åtgärderna vi diskuterade är enkla och konkreta. Med en systematisk organisering av kundservicen, där kartotek på de anställdas språkkunskaper görs upp, kan vi förbättra medborgarnas rätt att få service på sitt modersmål, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.

Styrgruppen diskuterade också möjligheterna för och konsekvenserna av att inrätta en språkombudsmannafunktion och tankarna kring behovet av nya förvaltningslösningar som på ett bättre sätt tillgodoser de samhälleliga behov som båda språkgrupperna har i regioner där de utgör en liten minoritet.

Under sommaren fortsätter styrgruppen de interna diskussionerna för att vid sitt nästa möte slå fast innehållet i handlingsprogrammet som beräknas vara färdigt vid årsskiftet.

Sammansättningen på styrgruppen hittar du här.


För ytterligare information:

Programchef Markus Österlund, tfn 040-8367 686