INTEGRATION

Folktinget inbjuder olika aktörer till rundabordsdiskussioner om integration på svenska i Finland. Rundabordsdiskussionerna är ett forum för dem som arbetar med integration i Svenskfinland, till exempel Bildningsalliansen, Luckan, Kommunförbundet, integrationskoordinatorer från olika kommuner. Gunvor Kronman är ordförande.

Målet med diskussionerna är att utbyta erfarenheter och best practice. Vi vill också skapa ett nätverk för att undvika onödiga överlappningar.

Folktingets rundabordsdiskussioner kring integration har resulterat i de finlandssvenska integrationsdagarna, som ordnades för första gången i november 2016. Under integrationsdagarna ordnas föreläsningar om aktuella teman och möjlighet till nätverkande.

Utlåtanden

Utlåtande om åklagarmyndigheten

01.12.2017 kl. 11:55

Rapport från förvaltningsutskottets möte

30.11.2017 kl. 11:09

Skolfrågor på agendan

28.11.2017 kl. 14:24

Landskapsreformen ett av dagens huvudtema

27.11.2017 kl. 16:45

De finlandssvenska integrationsdagarna 27-28.11

27.11.2017 kl. 10:56

Yttrande om språkförsöket

20.11.2017 kl. 15:27

Tack för Svenska dagen och Svenska veckan!

12.11.2017 kl. 09:21