INTEGRATION

Folktinget inbjuder olika aktörer till rundabordsdiskussioner om integration på svenska i Finland. Rundabordsdiskussionerna är ett forum för dem som arbetar med integration i Svenskfinland, till exempel Bildningsalliansen, Luckan, Kommunförbundet, integrationskoordinatorer från olika kommuner. Gunvor Kronman är ordförande.

Målet med diskussionerna är att utbyta erfarenheter och best practice. Vi vill också skapa ett nätverk för att undvika onödiga överlappningar.

Folktingets rundabordsdiskussioner kring integration har resulterat i de finlandssvenska integrationsdagarna, som ordnades för första gången i november 2016. Under integrationsdagarna ordnas föreläsningar om aktuella teman och möjlighet till nätverkande.

Utlåtanden

Vi firar Europeiska språkdagen 26.9!

24.09.2018 kl. 08:30

Välkommen på seminarium i Helsingfors

23.09.2018 kl. 10:04

Utbildningsutskottet hade möte

23.08.2018 kl. 13:27

Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk

13.08.2018 kl. 11:20

Vår översättningsbyrå söker vikarie

09.08.2018 kl. 12:43

Utlåtande om valfrihetslagen

24.07.2018 kl. 11:09

Vi ses i Björneborg

18.07.2018 kl. 10:52