Kansainvälisesti

Folktinget pyrkii vaihtamaan kokemuksia ja vahvistamaan kontakteja muihin vähemmän puhuttuihin kieliin ja kielivähemmistöihin Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Pohjoismainen yhteistyö on Folktingetille erityisen tärkeää, ja sillä on muun muassa toimivat ja tiiviit yhteydet suomen- ja ruotsinkielisiin järjestöihin ja niiden edustajiin Ruotsissa.

Euroopan tasolla Folktinget toimii eurooppalaisessa Network to Promote Linguistic Diversity -verkostossa (NPLD), joka kamppailee Euroopan vähemmistöjen kielellisten oikeuksien puolesta. Verkoston jäsenenä Folktingetillä on paikka sen hallituksessa. Folktinget tekee yhteistyötä myös toisen eurooppalaisen järjestön, The Federal Union of European Nationalitiesin (FUEN) kanssa.

Folktinget toimii usein asiantuntijana ulkomaisten delegaatioiden ja eduskuntaryhmien vieraillessa Suomessa. Folktinget saa myös yhteistyöpyyntöjä eduskunnan ja ulkoministeriön taholta, kun sen halutaan pitävän esittelyjä maan kaksikielisyyden ja oman toimintansa tiimoilta. Folktinget on myös aktiivisesti mukana Euroopan neuvoston kieliä ja vähemmistöjä koskevan kahden yleissopimuksen raportointiprosesseissa.