Folktinget: Tarvitsemme kielellisesti monimuotoista Eurooppaa!

15.05.2014 klo 12:39
Kielet ovat aivan keskeisellä sijalla EU:ssa, ja monikielinen Eurooppa on tosiasia. EU:ssa on 24 virallista kieltä. Lisäksi liki 50 miljoonaa EU-kansalaista puhuu yhteensä 60-80:tä alueellista tai vähemmistökieltä. Euroopan kielellistä monimuotoisuutta edistävä NPLD-verkosto (Network to Promote Linguistic Diversity), jonka jäsen Folktinget on, on julkaissut EU-vaalien edellä pamfletin. Julkaisu tuo esiin sen, miten tärkeää on tukea kaikkia Euroopan kieliä ja edistää Euroopan kielellistä monimuotoisuutta.

- Euroopan monikielisyys tulee nähdä rikkautena, ei uhkana. Tukemalla kaikkia kieliä ja varsinkin niitä, joista on tullut erityisen uhanalaisia, olemme mukana edistämässä osallisuutta ja demokratiaa Euroopassa. Siksi uuteen vaalien jälkeiseen EU-komissioon on valittava kielellisen monimuotoisuuden ja kansallisten vähemmistöjen asioita hoitava komissaari, Folktingetin puheenjohtaja Christina Gestrin sanoo.

NPLD laatii nyt, yhteistyössä eri kieliryhmiin kuuluvien europarlamentaarikkojen kanssa, Euroopan tiekarttaa kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi. Sen tarkoituksena on osoittaa, millainen henkilökohtaisen tason ja sosiaalinen ja taloudellinen voimavara ja mahdollisuus Euroopan kielellinen monimuotoisuus ja kansalaisten kielitaito on.

- Tarvitsemme useampia kieliä, emme niiden vähentämistä. Kielellisestä monimuotoisuudesta on yhteiskunnalle taloudellista hyötyä. Kielitaitoiset ihmiset ovat tutkitusti luovia ja innovatiivisia ja heillä on paremmat mahdollisuudet tehdä töitä ja liikkua vapaasti Euroopassa. Euroopan tiekarttaa tarvitaan edistämään kaikkien yhteistä ja tasa-arvoista Eurooppaa, Folktingetin pääsihteeri Markus Österlund tähdentää.

Folktinget lähettää EU-vaalien kynnyksellä julkaistavan pamfletin suomalaispuolueiden toimistoihin jaettavaksi kaikille EU-vaalien ehdokkaille. Vaalien jälkeen NPLD seuraa tilannetta pitämällä yhteyttä Euroopan parlamenttiin ja EU-komissioon.

Euroopan tiekartta on Folktingetin johdolla toteutettava NPLD:n kärkihanke vuosina 2014-15. Se perustuu osittain Suomessa saatuihin kokemuksiin sekä Ahtisaari-raportin ja valtioneuvoston kansalliskielistrategian puitteissa tehtävään työhön. Nyt koko Euroopassa tarvitaan vastaavanlaista strategiaa kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi.

NPLD:n pamfletti

Lisätietoja:
Folktingetin puheenjohtaja, kansanedustaja Christina Gestrin, puh. 050 511 3121

Folktingetin pääsihteeri Markus Österlund, puh. 040 836 7686