Article

Folktinget on antanut lausunnon perusopetuksen B1-kielen tuntijaosta. B1-kielellä viitataan perusopetuksen keskipitkään oppimäärään.

Folktinget toteaa yleisesti, että B1-kielen opintojen tulee alkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään kuudennella vuosiluokalla. Folktinget katsoo, että esitys B1-kielen (ruotsi) opetuksen lisäämisestä vuosiluokille 7–9 suunnatulla yhdellä vuosiviikkotunnilla on oikean suuntainen toimenpide. Folktinget edellyttää kuitenkin, että tuntijakoa lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla yhden vuosiviikkotunnin sijaan vuosiluokilla 7–9, jotta vältetään kielenopetuksen keskeytymisen vaara.

Lue lisää

 

Article

Folktinget on yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää ruotsinkielisen väestön kielellisiä oikeuksia Suomessa. Toimimme yli poliittisten rajojen.

Lue lisää

Article

Yksi Folktingetin tärkeistä tehtävistä on julkaista tiedotteita ja tilastotietoja ruotsinkielisestä Suomesta. Suosituin julkaisu on selkokielinen suomi-ruotsi-sanasto hoitotyöhön.

Tilaa tästä

Article

Folktinget: Lähde ehdokkaaksi ja käytä äänioikeuttasi hyvinvointialuevaaleissa

Lue lauselma 

Ajankohtaista

Lausunto: Folktinget vaatii lisää ruotsin kielen oppitunteja luokille 7–9

Folktinget on antanut lausunnon perusopetuksen B1-kielen tuntijaosta. B1-kielellä viitataan perusopetuksen keskipitkään oppimäärään.

Svenska Finlands folkting: Ruotsin kielen taitoa tulee korostaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistuksessa

Sisäministeriön vastuulla on, että pelastustoimessa ja hätäkeskustoiminnassa on saatavilla riittävästi ruotsin kielen taitoista ammattihenkilöstöä koko maan tarvetta vastaavasti. Ruotsin kielen taitoisesta ammattihenkilöstöstä vallitsee kuitenkin suuri puute maan kaksikielisillä alueilla ja Ahvenanmaalla. Tämä on suora seuraus siitä, että Kuopiossa sijaitseva Pelastusopisto on järjestänyt koulutuksia vain satunnaisesti 2000-luvulla.

Lehdistötiedote: Ruotsalaisuuden päivän pääjuhla järjestetään tänä vuonna Maarianhaminassa

Ruotsalaisuuden päivän pääjuhlaa vietetään tänä vuonna Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlan kunniaksi Maarianhaminan Alandica Kultur och Kongress -keskuksessa.

Folktinget: Lähde ehdokkaaksi ja käytä äänioikeuttasi hyvinvointialuevaaleissa

Folktingetin ylimääräisen istunnon päätöslauselma 24.8.2021

Jag är här för dig

Selkokielinen suomi-ruotsi-sanasto hoitotyöhön. En finsk-svensk ordlista för vårdare.